Návrhy, projekce, výstavba telekomunikačních zařízení

Zajišťujeme komplexní projekční činnost telekomunikačních zařízení, jednání s majiteli dotčených objektů, řízení s příslušnými úřady a telekomunikačními operátory. V případě potřeby zajistíme stavební povolení a kompletní výstavbu na klíč.

Naši projektanti jsou specialisti na projektování rr-technologií, mají dlouholeté zkušenosti u renomovaných firem (Spojprojekt, České Radiokomunikace, Tesla Hloubětín). Kromě rr-tras projektujeme a navrhujeme i instalace jiných elektronických zařízení – např. zdrojů, měničů, přepěťových ochran, silových rozvodů, multiplexorů, datových převodníků, datových rozvodů, kabelových mostů, atd.). Dále navrhujeme a projektujeme výstavbu nových distribučních bodů pro spoje point to point a point to multipoint. Při pochybnostech o přímé viditelnosti provádíme měření radiomajákem, stejně tak při návrhu volných kmitočtů pro nové spoje. Není–li potvrzena přímá viditelnost, projektant vytipuje aktivní, příp. pasivní retranslační bod a předjedná s majitelem objektu možnost umístění antén.

Projekt vždy obsahuje všechny potřebné informace pro instalaci a servis projektovaného zařízení, kompletní rozpisku materiálu, včetně technických výkresů anténních stožárů, žádost o schválení na hygienickou stanici a je-li nutné tak i další přílohy.

Před instalací zajištujeme souhlasy orgánu státní správy , majitelů dotčených objektů, předjednáme a připravíme k podpisu smlouvy o pronájmu a umístění technologie, po celou dobu instalace i v průběhu provozu technologie plně ručíme za všechny provedené práce a případné poškození majetku třetích osob.

Plně ručíme za kvalitu a provedení instalace, garantujeme provedení v souladu s platnými normami a předpisy. Po každé instalaci předáme dokumentaci skutečného provedení a detailní fotodokumentaci.