Speciální služby

provádíme návrhy nových rr-spojů, včetně vytipování optimálních retranslačních bodů.

projednáme s majiteli dotčených objektů možnost umístění technologií

zajistíme jednání s úřady (stavební úřady, památkáři, hygiena atd.)

vyřídíme souhlas s umístěním technologií na body mobilních operátorů

provádíme měření viditelnosti radiomajákem

provádíme instalace v náročných podmínkách za použití horolezecké techniky