Zpět

více informací o společnosti
 
 
 
 

VK-Servis

Firma VK-SERVIS byla založena v roce 1996 dvěma fyzickými osobami (Petr Veselý a Pavel Kruber), podpisem smlouvy o sdružení. Od počátku až do současnosti je právní forma naší společnosti – Sdružení fyzických osob.

Od počátku jsme se specializovali na instalace a servis rr-spojů, brzy jsme navázali velmi dobré kontakty s předními českými výrobci těchto technologií ( Alcoma, KonWes, Miracle, SVM… ), které udržujeme stále. Dále pravidelně spolupracujeme s významnými zahraničními výrobci rr-technologií.

Od roku 1999 jsme rozšířili předmět naší činnosti o projekci radiových tras a  začali jsme provozovat nonstop servisní pohotovost. Postupně jsme rozšířili okruh naší činnosti i na instalace dalších telekomunikačních zařízení, včetně přípravy kabelových tras a stavební přípravy pro instalaci různých druhů technologií.

Specializujeme se na návrhy mikrovlnných tras, projekční činnost, realizace staveb na klíč a zajištění komplexní servisní činnosti, včetně držení skladu náhradních dílů.  Strategie naší firmy se dá stručně popsat asi takto – Poskytování komplexních profesionálních služeb na vysoké technické úrovni, při dodržení bezpečnostních, administrativních a technických norem, ale pouze za průměrné ceny. Jsme dobře vybaveni měřící technikou pro servis, instalaci a měření rr-spojů.

Instalujeme a servisujeme mnoho různých rr-technologií, tuzemské, nebo zahraniční výroby, které jsou na našem trhu dostupné a to v celém kmitočtovém spektru. Jako příklad jsou to výrobky firem Alcoma, Ericsson, Nera, Alcatel, Bosch, TTC Marconi, KonWes, Miracle, SVM, atd.). Všichni naši pracovníci se pravidelně účastní školení BOZP, na práce ve výškách a průběžně jsou školeni na nové výrobky a technologie, které se na našem trhu postupně objevují.Provádíme náročné instalace na nepřístupných místech, za použití horolezecké techniky, na štítech domů, na nebezpečných střechách, komínech, telekomunikačních věžích atd. Zajišťujeme stavební povolení, řízení s památkáři atd.
Zajišťujeme vlastní výrobu anténních držáků, stojanů a jiných nosičů, různé druhy speciálního instalačního materiálu pro telekomunikační montáže.

 

 
 
VK-Servis © 2005